Toetssuite > Welkom

Welkom in de Toetssuite


De Toetssuite is een applicatie waarmee docenten en/of opleidingen hun toetscyclus kunnen controleren.

De doelstellingen van deze applicatie zijn o.a.:
  • docenten vertrouwd maken met methoden die de kwaliteit van de toets waarborgen;
  • het ondersteunen van een kwaliteitszorgsysteem waarmee de kwaliteit van de toetsing geborgd en geoptimaliseerd wordt;
  • het belang tonen van de gesloten cirkel: opleidingsdoelen → onderwijsprogramma → eindtermen onderwijsonderdelen → toetsing → bijstelling opleidingsdoelen.

De toetscyclus op cursusniveau bestaat uit 7 stappen, die stuk voor stuk doorlopen (kunnen) worden aan de hand van een vragenlijst. Het resultaat is een duidelijk overzicht van de mate waarin aan de eisen van de toetscyclus wordt voldaan. Dit overzicht is informatief voor docenten, maar ook voor opleidingscoördinatoren of leden van de examencommissie.
Voor meer inzicht in de kwaliteit van toetsing op instellings- en opleidingsniveau kunt u terecht bij de bijbehorende knoppen links. Via gerichte vragen krijgt u een goed beeld.

Copyright © : Rechten Online
Contact | Feedback